Intranet Arkib Negara Malaysia (ANM) menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO) di mana ia membenarkan Warga ANM untuk memasuki satu id dan kata laluan bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan. Sebarang masalah sila hubungi emel berikut : stm@arkib.gov.mySINGLE SIGN ON (APLIKASI INTRANET)

ID Pengguna :
Katalaluan :
Dibangunkan oleh
@ Seksyen Teknologi Maklumat


Aplikasi Intranet
  • Sistem Helpdesk (Aduan Kerosakan Komputer)
  • Status Laporan Helpesk
  • Sistem Aduan Kerosakan Bangunan
  • Sistem Pemantauan Pengurusan Aset
  • Sistem Penyelidikan Khas
  • Sistem Pengurusan Pengetahuan (Knowledge Management)
  • Sistem Galeri Foto (Arkib Pandang Dengar)
  • Sistem e-Latihan
  • Sistem RFID Bahan Artifak

 

 

Tarikh :