Pengumuman!

Anda berada di sini : Jabatan Kami / Organisasi / Struktur (Pengurusan Rekod Konvensional)

Struktur (pengurusan REKOD KONVENSIONAL)


Pengurusan Rekod Konvensional menjalankan tanggungjawab melalui aktiviti yang dilaksanakan oleh lima cawangan di bawahnya iaitu Cawangan Rekod Konvensional Sektor Ekonomi, Cawangan Rekod Konvensional Sektor Pentadbiran dan Sosial, Cawangan Rekod Konvensional Sektor Keselamatan, Cawangan Pemeliharaan & Reprografi; dan Cawangan Repositori. Ketiga-tiga Cawangan Rekod Konvensional dibawah Sektor Pentadbiran, Sosial, Ekonomi dan Keselamatan menjalankan fungsi dan aktiviti yang sama berdasarkan kepada pembahagian Kementerian/agensi-agensi Kerajaan mengikut sektor yang telah ditetapkan.

  • Cawangan Rekod Konvensional Sektor Ekonomi
  • Cawangan Rekod Konvensional Sektor Pentadbiran dan Sosial
  • Cawangan Rekod Konvensional Sektor Keselamatan
  • Cawangan Pemeliharaan dan Reprografi
  • Cawangan Repositori
Tarikh Kemaskini :