Pengumuman!

Anda berada di sini : Jabatan Kami / Organisasi / Struktur (Pengurusan Perancangan & Pembangunan)

Struktur (pengurusan PERANCANGAN & PEMBANGUNAN)


Pengurusan Perancangan dan Pengembangan bertanggungjawab merangka, merancang, mengemaskini dasar/peraturan yang melibatkan kerja-kerja berkaitan dengan urusan pentadbiran dan kewangan, perkhidmatan, pembangunan sumber manusia, projek pembangunan jabatan, program-program latihan, penerbitan dan percetakan, perhubungan awam dan seranta. Aktiviti di bawah program ini dilaksanakan melalui Cawangan Perkhidmatan, Perjawatan dan Kewangan, Cawangan Perancangan dan Pembangunan, Cawangan Latihan dan Cawangan Perhubungan Awam.

  • Cawangan Perkhidmatan Penjawatan dan Kewangan
  • Cawangan Perancangan dan Pembanguanan
  • Cawangan Latihan
  • Cawangan Perhubungan Awam
  • Cawangan Penerbitan dan Percetakan
Tarikh Kemaskini :