Pengumuman!

Anda berada di sini : Jabatan Kami / Organisasi / Struktur (Pengurusan Arkib Memorial)

Struktur (Pengurusan Arkib Memorial)


Pengurusan Arkib Memorial bertanggungjawab untuk menyimpan dan memelihara warisan khazanah negara termasuklah menubuh dan mengendalikan arkib memorial sebagai satu Tempat Lawatan dan Pusat Sumber Sejarah dan Penyelidikan.

Menurut Akta Arkib Negara Malaysia 2003 [629], Arkib Memorial bererti "suatu institusi yang dikendalikan oleh Arkib Negara untuk menempatkan, memulihara dan mempamerkan apa-apa bahan bersejarah untuk memperingati sesuatu peristiwa atau seseorang atau aspek sejarah lain dan arkib yang ditempatkan di dalamnya".

Cawangan-cawangan di bawah Pengurusan Arkib Memorial:

Tarikh Kemaskini :