Pengumuman!

Anda berada di sini : Pengurusan Rekod / Konvensional / Panduan Pengurusan (Rancangan Rekod Penting Kerajaan)

PANDUAN PENGURUSAN (RaNCANGAN REKOD PENTING KERAJAAN)


Apa Itu Rekod Penting Kerajaan

Rekod Penting Kerajaan adalah rekod-rekod yang mengandungi maklumat yang sangat bernilai bagi meneruskan peranan dan fungsi asas jentera Kerajaan serta melindungi kepentingan Kerajaan dan hak-hak asasi individu.

Apakah Tujuan Rancangan Rekod Penting Kerajaan

Rancangan Rekod Penting Kerajaan mempunyai dua tujuan utama iaitu :

  1. Mengenalpasti Rekod-rekod Penting Kerajaan.

  2. Menentukan rekod-rekod tersebut sentiasa berada dalam keadaan selamat terutama semasa kecemasan/bencana.

Apakah Jenis Kecemasan/Bencana Yang Boleh Merosakkan Rekod

Kecemasan/bencana yang boleh menyebabkan kerosakan kepada rekod-rekod adalah seperti berikut :

  1. Kekacauan dan peperangan

  2. Kebakaran

  3. Kecurian / kehilangan / kerosakan

  4. Bencana Alam seperti banjir, ribut, tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya.

Apakah Cara-cara Memelihara Rekod Penting Kerajaan

Cara-cara untuk memelihara Rekod Penting Kerajaan adalah seperti berikut :

  1. Menyimpan dan memelihara salinan asal Rekod Penting Kerajaan di tempat yang selamat.

  2. Membuat salinan keselamatan Rekod Penting Kerajaan dalam bentuk mikrofilem, mikrofis dan sebagainya.

  3. Menyimpan salinan-salinan keselamatan di tempat yang selamat.

Pengurusan rekod

Tarikh Kemaskini :