Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Latihan

LATIHAN

 

'Pengurusan Rekod Untuk Urus Tadbir Yang Baik'

Untuk mencapai matlamat diatas, Arkib Negara membantu Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan menyediakan Pegawai dan kakitangan yang mahir dalam pengurusan rekod melalui kursus-kursus yang ditawarkan seperti berikut:

Selain kursus diatas Cawangan Latihan Arkib Negara juga mengendalikan :

 

JADUAL KURSUS PEMULIHARAAN REKOD DAN REPROGRAFI 2009
Bil
Tajuk Kursus
Tempoh Masa
Sasaran
Tarikh
Tempat
1.
Kursus Pemuliharaan Rekod Bil. 1/2009 (Lanjutan)
10 Hari
Kakitangan awam yang pernah mengikuti kursus asas pemuliharaan rekod
12 — 23
Jan 2009
Bilik Makmal Awet dan Jilid, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
2.
Kursus Pemuliharaan Rekod Bil. 2/2009 (Asas)
10 Hari
Terbuka kepada semua kakitangan awam
16 — 27
Mac 2009
Bilik Makmal Awet dan Jilid, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
3.
Kursus Pemuliharaan RekodBil. 3/2009 (Lanjutan)
10 Hari
Kakitangan awam yang pernah mengikuti kursus asas pemuliharaan rekod
10—22
Mei 2009
Bilik Makmal Reprografi, Wisma Warisan, Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
4.
Kursus Reprografi Bil. 1/2009 (Asas)
10 Hari
Terbuka kepada semua kakitangan awam
10 — 22
Mei 2009
Bilik Makmal Reprografi, Caw. PRG Wisma Warisan, Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur
5.
Kursus Asas Pemuliharaan Rekod Bil. 4/2009 (Asas)
10 Hari
Terbuka kepada semua kakitangan awam
19—30
Okt 2009
Bilik Makmal Awet dan Jilid, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
6.
Kursus Reprografi Bil. 2/2009 (Asas)
10 Hari
Terbuka kepada semua kakitangan awam
19 — 30
Okt 2009
Bilik Makmal Reprografi, Caw. PRG Wisma Warisan, Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, Kuala Lumpur

 

JADUAL KURSUS PENGURUSAN REKOD BAGI
PEGAWAI REKOD JABATAN & PEMBANTU TADBIR REKOD JABATAN 2009
Bil
Tajuk Kursus
Tempoh Masa
Sasaran
Tarikh
Tempat
1.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan) Pelbagai Jabatan Bil. 1/2009 ( Sabah)
4 Hari
Pegawai Rekod Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
17 — 20
Feb 2009
Auditorium ANM Caw. Sabah
2.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 2/2009
4 Hari
Pegawai Rekod Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
23 — 26
Mac 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
3.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pembantu Tadbir Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 1/2009
4 Hari
Pembantu Tadbir Rekod Jabatan
13—16
April 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpurr
4.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 3/2009 (Zon Utara)
4 Hari
Pegawai Rekod Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
20 — 23
April 2009
Auditorium ANM Caw. Kedah/Perlis
5.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 4/2009 (Sarawak)
4 Hari
Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
19—22
Mei 2009
ANM Caw. Sarawak
6.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 5/2009
4 Hari
Pegawai Rekod Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
Ditangguhkan sehingga tarikh baru dimaklumkan
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
7.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pembantu Tadbir Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 2/2009
4 Hari
Pembantu Tadbir Rekod Jabatan
22 — 25
Jun 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
8.
Program Kerjasama Teknikal Malaysia
4 Minggu
Pegawai Arkib Negara-negara Mambangun
3 Julai
— 3 Ogos 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
9.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pembantu Tadbir Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 3/2009
4 Hari
Pembantu Tadbir Rekod Jabatan
10 — 13
Ogos 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
10.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 6/2009 (Zon Timur)
4 Hari
Pegawai Rekod Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
19 — 22
Okt 2009
ANM Caw. Kelantan
11.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pembantu Tadbir Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil.3/2009
4 Hari
Pembantu Tadbir Rekod Jabatan
26 — 29
Okt 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
12.
Kursus Pengurusan Rekod Untuk Pegawai Rekod Jabatan Pelbagai Jabatan Bil. 7/2009
4 Hari
Pegawai Rekod Jabatan Yang Dilantik Mengikut PP Bil. 5/07
16 — 19
Nov 2009
Bilik Kuliah, Cawangan Latihan, Memorial Tun Hussein Onn, Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur
 
Tarikh Kemaskini :