Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Latihan / Kursus Reprografi

KURSUS REPROGRAFI


Objektif Kursus :

 • Memberi kefahaman asas tentang prinsip-prinsip dan kaedah reprografi serta pemeliharaan fotografi secara tiori dan amali.
 • Meningkatkan kemahiran tentang cara penyalinan dan pemeliharaan mikrofilem dan gambar dengan baik dan berkualiti.

Kaedah Kursus :

 • Syarahan, latihamal, perbincangan dan lawatan.

Kelayakan :

 • Semua kakitangan awam dalam Kumpulan Sokongan. (Keutamaan akan diberi kepada Ahli Fotografi dan mereka yang terlibat dalam kerja penyalinan mikrofilem). Sertakan senarai tugas.
 • Calon-calon bagi kursus lanjutan adalah dipilih dari calon-calon yang pernah mengikuti Kursus Asas Reprografi dan mempunyai pengalaman dalam bidang reprografi (sertakan Sijil Kursus Asas Reprografi).

Tempoh :
 • 2 minggu (8.30 pagi - 4.30 petang)

Tempat Kursus:

 • Arkib Negara Malaysia
  Jalan Duta,
  50568 Kuala Lumpur.

Cara Memohon

 • Pemohon hendaklah menggunakan borang CL1 yang disertakan melalui Ketua Jabatan masing-masing. Borang yang telah disempurnakan hendaklah dihantar kepada Ketua Pengarah, Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, 50568 KL.
 • Borang permohonan juga boleh didapati di sini

Tarikh Akhir Permohonan

 • Selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum kursus dijalankan. Sekiranya tidak mendapat apa-apa jawapan rasmi dalam masa seminggu sebelum tarikh bermula kursus, permohonan dianggap tidak berjaya.

Urusetia Kursus

Ketua Cawangan
Hajah Habibah Ismail
(habib@arkib.gov.my)

Fasilitator Urusetia
Encik Shafien Daud Encik Arshad Sulaiman
shafien@arkib.gov.my
(Ketua Urusetia)
   
Encik Mohd Salleh Alias Encik Rahmat Abd. Manap
matsaleh@arkib.gov.my Puan Nor Sabrina Aleg
   
Encik Roslan Mohd Radzi  
roslanm@arkib.gov.my Tel : 03-20262909/2917
  Fax : 03-20263703
Encik Nazaree Yusuf Email : edu@arkib.gov.my
nazaree@arkib.gov.my  
   
 
Tarikh Kemaskini :