Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Latihan / Kursus Pemuliharaan Rekod

KURSUS Pemuliharaan Rekod


Objektif Kursus :

 • Memberi pengetahuan tentang bidang pemeliharaan dan pemulihraaan rekod.
 • Meningkatkan kemahiran tentang prinsip dan teknik pengawetan dan penjilidan secara teori dan amali.
 • Membolehkan pemeliharaan dan pemuliharaan rekod di Jabatan dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Kaedah Kursus :

 • Syarahan dan latihamal.

Kelayakan :

 • Semua pegawai awam dalam Kumpulan Sokongan (Keutamaan kepada pegawai yang menjalankan kerja-kerja mengawet dan menjilid buku/dokumen). Senarai tugas mesti disertakan.
 • Kursus lanjutan memerlukan pemohon menyertakan sijil penyertaan kursus asas yang telah dihadiri dan mempunyai pengetahuan dalam bidang mengawet dan menjilid.

Tempoh :
 • 2 minggu (8.30 pagi - 4.30 petang)

Tempat Kursus:

 • Cawangan Latihan (Arkib Negara Malaysia),
  Tingkat G, Memorial Tun Hussein Onn,
  Kompleks Bukit Perdana, Jalan Dato' Onn,
  50480 Kuala Lumpur.
  Tel    : 03-2026 2909/2917
  Faks  : 03-2026 3703
  Emel : edu@arkib.gov.my

Cara Memohon

 • Pemohon hendaklah menggunakan borang CL1 yang disertakan melalui Ketua Jabatan masing-masing. Borang yang telah disempurnakan hendaklah dihantar kepada Ketua Pengarah, Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, 50568 KL.
 • Borang permohonan juga boleh didapati di sini

Tarikh Akhir Permohonan

 • Selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum kursus dijalankan. Sekiranya tidak mendapat apa-apa jawapan rasmi dalam masa seminggu sebelum tarikh bermula kursus, permohonan dianggap tidak berjaya.

Keperluan Lain

 • Calon-calon yang dipilih dikehendaki membawa kertas ‘double foolscap’ 1 rim untuk kegunaan latihan amali (hasil latihan amali akan diserahkan kepada peserta).

Urusetia Kursus

Ketua Cawangan
Hajah Habibah Ismail
(habib@arkib.gov.my)

Fasilitator Urusetia
Encik Shafien Daud Encik Arshad Sulaiman
shafien@arkib.gov.my
(Ketua Urusetia)
   
Encik Mohd Salleh Alias Encik Rahmat Abd. Manap
matsaleh@arkib.gov.my Puan Nor Sabrina Aleg
   
Encik Roslan Mohd Radzi  
roslanm@arkib.gov.my Tel : 03-20262909/2917
  Fax : 03-20263703
Encik Nazaree Yusuf Email : edu@arkib.gov.my
nazaree@arkib.gov.my  
   
 
Tarikh Kemaskini :