Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Pengurusan Rekod Konvensional / Khidmat Nasihat Kepakaran

KHIDMAT Nasihat KEPAKARAN


Jabatan Arkib Negara meyediakan Khidmat Nasihat Kepakaran dalam bidang pengurusan rekod secara percuma kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Jabatan Persekutuan, Negeri, Badan Berkanun Persekutuan dan Badan Berkanun Negeri.

Pengurusan rekod adalah amat penting bagi memastikan berlakunya kesinambungan fungsi, aktiviti dan maklumat kerajaan. Selain daripada itu, rekod itu sendiri adalah penting sebagai asas akauntabiliti, ketelusan dan tadbir urus yang baik.

Jabatan atau badan-badan berkanun yang ingin mendapatkan khidmat nasihat pengurusan rekod daripada Jabatan Arkib Negara bolehlah memohon mendapatkan perkhidmatan tersebut dengan menghubungi Direktori berikut

SEKTOR PENTADBIRAN DAN SOSIAL
Ketua Cawangan : Puan Kamariah Ismail
No. Telefon : 03-62005706
1.
Jabatan Perdana Menteri
2.
Kementerian Belia dan Sukan
3. Kementerian Kewangan
4. Kementerian Luar Negeri
5. Kementerian Pelajaran
6. Kementerian Pengajian Tinggi
7. Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan
8. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
9. Kementerian Sumber Manusia
10. Kementerian Wilayah Persekutuan


SEKTOR EKONOMI
Ketua Cawangan : En. Savumthararaj G.
No. Telefon : 03-62005707
1.
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
2.
Kementerian Pelancongan
3. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
4. Kementerian Pengangkutan
5. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
6. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
7. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
8. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
9. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
10. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
11. Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi


SEKTOR KESELAMATAN
Ketua Cawangan : Puan Samariah Md. Ali
No. Telefon : 03-62005708
1.
Kementerian Dalam Negeri
2.
Kementerian Kerja Raya
3. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
4. Kementerian Penerangan
5. Kementerian Pertahanan
 
Tarikh Kemaskini :