Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Pengurusan Rekod Konvensional / Kebenaran Pelupusan Rekod

KEBENARAN PELUPUSAN REKOD


Setiap jabatan perlu meminta kebenaran Arkib Negara untuk apa-apa tindakan memusnahkan rekod dengan menyenaraikan rekod-rekod yang telah tamat tindakan dalam borang-borang yang dikhaskan untuk tindakan selanjutnya oleh Arkib Negara.

Seksyen 25, Akta Arkib Negara Malaysia


Kaedah dan Tatacara Pelupusan

i. Melalui Jadual Pelupusan

     Rekod Dicadang Pindah
      - Memisahkan rekod berdasarkan tempoh simpanan.
      - Penyusunan rekod.
      - Penyenaraian rekod dengan menggunakan Senarai Pemindahan Rekod.
      - Hantar Ke ANM untuk pengesahan sebelum pemindahan

     Rekod Dicadang Musnah
      - Memisahkan rekod berdasarkan tempoh simpanan.
      - Penyusunan rekod mengikut siri.
      - Penyenaraian siri rekod dengan menggunakan Borang Permohonan Pemusnahan Rekod.
      - Memohon kelulusan musnah.
      - Sediakan Sijil Pengesahan Pelupusan rekod.

ii. Tanpa Jadual Pelupusan

     • Memisahkan rekod.

     • Penyusunan rekod.

     • Penyenaraian rekod dengan menggunakan borang pelupusan rekod.

     • Permohonan pelupusan kepada Arkib Negara Malaysia.

     • Menerima keputusan pelupusan daripada Arkib Negara Malaysia.

     • Pindah atau musnah rekod.

     • Sediakan Sijil Pengesahan Pelupusan rekod.

 
Tarikh Kemaskini :