KERTAS BIRU PERSIDANGAN KEBANGSAAN MALAYA DI KELUARKAN

Tarikh Peristiwa pada 22-08-1953

'  Pada  hari  ini  dalam  tahun, satu  rangka  rancangan  untuk  perubahan  Perlembagaan Persekutuan telah  dikeluarkan.  Rangka  rancangan  tersebut adalah  hasil daripada rumusan  Jawatankuasa Kerja Persidangan Kebangsaan Malaya yang telah dianjurkan  oleh Menteri-menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu. Dalam rangka rancangan tersebut terdapat 4  syor utama yang dik...'

KERTAS BIRU PERSIDANGAN KEBANGSAAN MALAYA DI KELUARKAN

Tarikh Peristiwa pada 22-08-1953

'Pada hari ini 22.8.1953, satu rangka rancangan untuk perubahan Perlembagaan Persekutuan telah dikeluarkan. Rangka rancangan   tersebut adalah hasil daripada rumusan-rumusan Jawatankuasa Kerja Persidangan Kebangsaan Malaya yang dianjurkan oleh Menteri-menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu. Di dalam rangka rancangan itu terdapat empat syor yang utama sebagai langkah-la...'
UPACARA PELANCARAN PENYERAHAN BENIH PADI PEMULIHAN BANJIR DI KELANTAN

Tarikh Peristiwa pada 22-08-1967

'Pada hari ini 22.8.1967, satu upacara pelancaran penyerahan benih padi pemulihan banjir telah diadakan di Majlis Tempatan Kadok, Kota Bharu, Kelantan. Pelancaran ini telah dijalankan oleh Encik Mohd. Ali bin Shariff, Setiausaha Politik Menteri Pertanian dan Syarikat Kerjasama bagi pihak Menteri Y.B. Tuan Haji Ghazali bin Haji Jawi yang tidak dapat hadir di majlis ters...'
"BLUE PRINT" PERSIDANGAN KEBANGSAAN MALAYA DIKELUARKAN

Tarikh Peristiwa pada 22-08-1953

'Pada hari ini 22.8.1953, \'satu blue-print\' yang mengandungi rangka rancangan untuk perubahan perlembagaan Persekutuan telah dikeluarkan. Blue Print itu hasil daripada rumusan Jawatankuasa Kerja Persidangaan Kebangsaan Malaya yang dianjurkan oleh Menteri-menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu, serta mengandungi 18 orang ahli yang diketuai oleh Menteri Besar Perak, Da...'
KERTAS BIRU PERSIDANGAN KEBANGSAAN MALAYA DI KELUARKAN

Tarikh Peristiwa pada 22-08-1953

'Pada hari ini 22.8.1953, satu rangka rancangan untuk perubahan Perlembagaan Persekutuan telah dikeluarkan. Rangka rancangan tersebut adalah hasil daripada rumusan-rumusan Jawatankuasa Kerja Persidangan Kebangsaan Malaya yang dianjurkan oleh Menteri-menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu. Di dalam rangka rancangan itu terdapat empat syor yang utama sebagai langkah-lang...'