PENENTUAN LAMBANG PARTI-PARTI POLITIK
Posted by azilawani on 21/04/2009 11:47:18

Pada hari ini dalam tahun 1955 parti-parti politik yang akan bertanding dalam pilihanraya Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada 27-7-1955 telah menentukan pemilihan lambang-lambang parti masing-masing.

Di dalam pemilihan lambang-lambang ini parti Perikatan UMNO-MCA telah memilih Kapal Layar sebagai lambangnya; Parti Negara memilih Tangkai Padi; Parti Islam Setanah Melayu berlambangkan Bulan Sabit dengan Bintang; manakala Parti Buruh Malaya memilih lambang Cangkul dan Pen yang berpalang.

Parti Kebangsaan Perak (Perak National Party) iaitu parti pimpinan Menteri Besar Perak, Dato' Panglima Bukit Gantang Hj. Abd. Wahab,l dan Parti Buruh Province Wellesley yang dipimpin oleh Puan B. H. Onn seorang peguam dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan memilih Harimau dan Jambatan sebagai lambang parti masing-masing.

Untuk menjayakan pilihanraya ini Pendaftar Pilihanraya Persekutuan telah menyiapkan daftar senarai pengundi-pengundi bagi Majlis Perundangan Persekutuan yang dianggarkan berjumlah lebih sedikit 1,280,000 orang.2 Selain daripada itu, Johor, Melaka, Perak dan Pulau Pinang telah mengeluarkan sendiri daftar pengundi masing-masing; manakala bagi negeri-negeri yang lain telah dihantarkan salinan stensil.

Inilah pertama kalinya lambang-lambang parti telah dipilih untuk pilihanraya di negara ini.