Announcement!

You are here: Our Department / History

HISTORY


BRIEF HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL ARCHIVES OF MALAYSIA

 • 1957  -  ditubuhkan pada 1.12.1957 sebagai pejabat Rekod Awam.

 • 1963  -  dikenali sebagai Arkib Negara Malaysia.

 • 1966  -  akta Arkib Negara No.44, Tahun 1966 diluluskan.

 • 1966  -  bangunan Arkib Negara Malaysia di Petaling jaya dirasmikan.

 • 1982  -  Arkib Negara Malaysia berpindah ke bangunan baru di Jalan Duta, Kuala Lumpur.

 • 2003  -  Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) diluluskan.

 • 2004  -  Arkib Negara Malaysia diletakkan dibawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia.

NATIONAL ARCHIVES OF MALAYSIA LEADER MINISTRY LISTING

 • 1957  -  Jabatan Perdana Menteri

 • 1958  -  Kementerian Keadilan

 • 1970  -  Jabatan Perdana Menteri

 • 1971  -  Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan

 • 1973  -  Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan

 • 1974  -  Kementerian Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar

 • 1976  -  Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan

 • 1978  -  Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

 • 1982  -  Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

 • 1987 - Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan (kemudiannya ditukar nama kepada Kementerian Kebudayaan,             Kesenian dan Pelancongan

 • 2004  -  Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan warisan

 • 2008  -  Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan
Updated Date :