Announcement!

You are here : Jabatan Kami / Organisation / State Branch (Services Offered)

State Branch (Services Offered)


Berperanan sebagai miniature archives di peringkat negeri, Arkib Negara Cawangan Negeri menawarkan beberapa perkhidmatan :

1. Khidmat Nasihat Pengurusan Rekod

Setiap Arkib Cawangan Negeri bersedia membebri khidmat nasihat tentang tatacara pengurusan rekod yang sistematik dan teratur bagi semua Jabatan/agensi dan perusahaan kerajaan. Ianya meliputi pengurusan rekod dari peringkat pengwujudan sehinggalah kepada pelupusan rekod, yang merangkumi perkara-perkara seperti pengurusan borang; emel dan fotokopi; sistem registri; sistem kelasifikasi; dan bilik rekod. Khidmat nasihat yang ditawarkan adalah dalam bentuk lawatan, taklimat/bengkel, melalui telefon dan hadir sendiri di Jabatan.

2. Latihan Pengurusan Rekod

Arkib Negara Cawangan Negeri turut membantu mengendalikan kursus pengurusan rekod yang dianjurkan oleh Bahagian Latihan Arkib Negara Malaysia. Kandungan kursus meliputi perkara-perkara berikut:

  • Arkib Negara Malaysia; peranan, fungsi dan organisasi

  • Pengwujudan rekod, pengkelasan dan prinsip-prinsip pengkelasan

  • Penyelenggaraan dan kawalan rekod

  • Akta dan peraturan-peraturan bekaitan pengurusan rekod

  • Konsep pemisahan rekod

  • Ruang simpanan rekod, keperluan, peralatan dan keselamatan bilik rekod

3. Kemudahan Penyelidikan

Seperti di Ibu Pejabat, Arkib Negara Cawangan-cawangan Negeri juga menyediakan kemudahan penyelidikan kepada Jabatan/agensi kerajaan, penyelidik-penyelidik, pelajar sekolah dan pengajian tinggi, serta orang awam. Bilik rujukan ini dilengkapi dengan kemudahan rujukan seperti panducari, panducari atas talian, mikrofilem dan alat pandang dengar. Rekod-rekod ini boleh dirujuk di Bilik Rujukan Arkib Negara Cawangan-cawangan Negeri adalah terdiri daripada pelbagai bentuk rekod rasmi kerajaan dan juga bahan arkib persendirian yang berkaitan dengannegeri-negeri berkenaan. Bilik Rujukan Arkib Negara Cawangan Negeri juga menyediakan perkhidmatan rujukan seperti penyalinan bahan, merizab bahan, transliterasi dan perkihmatan penyelidikan.

Bilik-bilik Rujukan Arkib Cawangan Negeri di buka pada lima(5) hari bekerja iaitu dari :

Hari
Masa
Isnin hingga Jumaat (kecuali Kelantan, Terengganu dan Kedah)
9.00 pagi hingga 4.30 petang
Ahad (bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah)
9.00 pagi hingga 4.30 petang

4. PendW3Cmentasian Maklumat

Arkib Negara Cawangan Negeri juga bersedia bekerjasama dengan Jabatan/agensi kerajaan dan swasta dalam kerja-kerja pendW3Cmentasian maklumat berhubung dengan sejarah perkembangan negeri-negeri. Perkhidmatan yang disediakan ialah penulisan di media massa, Pengkisahan Sejarah, pameran dan rakaman sejarah lisan. Aktiviti-aktiviti ini adalah bertujuan untuk memupuk dan menanam rasa kecintaan kepada negara dikalangan generasi muda.

 

Updated Date :