Announcement!

You are here : Our Departmetn / Organisation / State Branch (Objective)

state Branch (Objective)


Objektif penubuhan Arkib Negara Cawangan Negeri adalah untuk :

  • mengumpul dan memelihara segala rekod dan bahan maklumat negara yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan, serta menyebarkan maklumat kepada orang ramai;

  • membantu Jabatan dan agensi kerajaan mewujudkan amalan pangurusan rekod yang baik, serta pemeliharaan rekod secara sistematik dan teratur;

  • memberi kemudahan rujukan dan penyelidikan kepada Jabatan dan agensi kerajaan, serta orang awam.

Updated Date :