Pengumuman!

Anda berada di sini : Perkhidmatan / Kemudahan Penyelidikan / Bahan-bahan yang boleh dirujuki

BAHAN-BAHAN YANG BOLEH DIRUJUKI


Bahan-bahan yang boleh dirujuk merupakan semua jenis bahan yang diperolehi dari sumber rasmi dan persendirian.

 1. Sumber Rasmi
 • fail
 • terbitan
 • ordinan / akta
 • perjanjian
 • surat khabar
 • bahan audio visual
 • sejarah lisan
 • peta / pelan

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2. Sumber Persendirian

 • koleksi tokoh-tokoh/orang perseorangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan-bahan arkib yang bertaraf terbuka.

Fail rasmi Kerajaan yang telah bertaraf arkib/berusia 25 tahun.

Bahan-bahan perpustakaan.

Bahan-bahan yang tidak boleh dirujuk adalah seperti berikut :

 • Kumpulan arkib jenis fail yang belum mencapai taraf arkib/belum berusia 25 tahun (Hanya boleh dirujuk oleh Jabatan Pengujud).
 • Bahan-bahan arkib yang dikelaskan sebagai terperingkat iaitu bertaraf sulit, rahsia dan rahsia besar.
 • Rekod-rekod yang mengandungi isu-isu sensitif yang mana boleh mencetuskan isu  perkauman, mengugat kestabilan politik contoh: kes-kes sempadan, gambar-gambar semasa perang Jepun.
 • Fail-fail peribadi (hanya boleh dirujuk oleh empunya fail, waris terdekat isteri/anak)

Kaedah Mengesan Maklumat

 1. Carian Secara Manual dengan menyemak Senarai Panducari :
 • Senarai Penerimaan
 • Senarai Penjelasan Fail
 • Senarai Mikrofilem
 • Senarai Arkib DiRaja
 • Senarai Rekod-Rekod Pertubuhan
 • Senarai Peta/Pelan
 • Siri Inventori Rekod
 • Senarai Gambar
 • Senarai Surat-surat Persendirian

    2. Carian dengan menggunakan Sistem COMPASS. Dengan menggunakan sistem ini, carian dapat dilakukan dengan          nombor penerimaan, tajuk, deskripsi bahan dan sumber bahan.

Carian secara manual

Carian menggunakan Sistem COMPASS

Tarikh Kemaskini :